• محله سرشور یکی از فرهنگی شهر مثل شاعر، کتابدار و روزنامه‏ چی در این محله زندگی می‌کردند. محمد تقی بهار 6 محله قدیمی شهر مشهد بوده ...
    مشهد چنارهای زیبا و کم نظیری داشته است. محله ارگ محله پاچنار شاید به‏ خاطر داشتن چنار یا چنارهای بلند و بزرگ به این اسم خوانده شده است. ...
    نوغان یکی از آبادی‌های معتبر و معروف حومه شهر طوس، قبل از پیدایش شهر مشهد بوده است. در حقیقت هسته اولیه شهر مشهد از ترکیب نوغان و ...
    ساختمان به هیأت مذهاین محله یکی از محلات اشرافی قدیم مشهد بوده‏ است که در آن بناهای با اهمیتی همچون ساختمان کنسولگری آمریکا قرار دارد ...
    دارای دو خیابان شرقی و غربی بود به‏ نام بالا خیابان که از میدان دروازه قوچان شروع می‌شد و تا بست‌بالا و صحن عتیق (صحن انقلاب) ...