• این خیابان در دوره پهلوی و در ادامه خیابان شاه رضای قدیم (خیابان آزادی) احداث و به تصور عموم به دلیل نداشتن کف‌سازی خیابان خاکی نام ...