• ضریح اولاز جنس چوب با تسمه‌های فلزی و پوششی از صفحات طلا و نقره بود. این ضریح در زمان شاه طهماسب صفوی در سال ۹۵۷ هجری ساخته و بر روی ...