• این بنای تاریخی، به‏ عنوان یکی از بزرگترین حمام‌های ایرانی در بازار بزرگ مشهد، در کنار مقبره امیر غیاث‌‌الدین ملک شاه ...