• از آن‏جا که خانواده دارای جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی است، فرهنگ‏سازی شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد. فرهنگ‏سرای ...
    یکی از عمده‏ ترین رسالت‏های فرهنگ‏سرای فناوری و رسانه، فراهم نمودن زمینه‏ های عمومی و تخصصی اجرای طرح شهروند الکترونیک است. ...
    فرهنگ‏سرای سلامت با محوریت ترویج سبک زندگی سالم از نگاه دینی احداث شده است. این فرهنگ‌سرا، از بزرگ‏ترین و مهمترین مراکز فرهنگی ...
    حرکت در مسیر تحقق جامعه مهدوی در مشهد از مهمترین موضوعات است. فرهنگ‏سرای انتظار با هدف بازشناسی، تبیین فرهنگ انتظار و ترویج کارکردهای ...
    مشخص‌ترین نماد و نشانه مضجع شریف رضوی، گنبدی زراندود است که از دور دست‌ها قابل رویت بوده و آرزوی زیارت آستان منورش را در یادها ...