• این فرهنگ‏سرا با رویکرد نخبه‌پروری در میان کودکان و نوجوانان احداث شده است که از مهمترین بخش‏های آن ایستگاه رصد، ایستگاه ...