• فرهنگسرای انقلاب اسلامی با رویکرد هویت‌بخشی روحیه جهادی و انقلابی در سطح جامعه، تقویت اصول و مؤلفه‌های انقلاب در عموم ...