1
     
   • ارتباط با ما
   • ارتباط با شهرداری

    آدرس میدان شهدا- ساختمان شهرداری مشهد
    کد پستی : 9133683632
    تلفن شهرداری مرکز  : 051 32222177
    تلفن ارتباطات مردمی : 137
    نمابر شهرداری مرکز  : 051 32224745
    رایانامه : 137@mashhad.ir
     
   • ارتباط با پشتیبانی پورتال ها و سامانه ها

    آدرس : بلوار معلم - نبش معلم یک  -  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
    کد پستی : 9188613335
    تلفن : داخل استان خراسان رضوی :  3129 6464    , خارج استان : 051 31296464  
    نمابر : 051 36090502
    رایانامه : info@mashhad.ir